Årsrapporter

Hvert år i marts måned udgiver vi en årsrapport, som indeholder
beretning og tal om vores virksomhed.

I henhold til årsregnskabslovens §99a skal vi som dansk virksomhed hvert år i vores ledelsesberetning redegøre for, hvordan vi forholder os til vores samfundsansvar.

Fra 2018 indeholder VKR Holdings Communication on Progress (COP) VKR Gruppens samlede redegørelse for samfundsansvar.

Følg dette link til vores COP-rapport for 2018.

Fra 2016 er CSR-rapporterne lig med Communication on Progress-rapporterne (COP) til FN’s Global Compact, som også VKR Holding tilmeldte sig i 2016.

Vores årsrapport er tilgængelig i opslagsvisning og i printvenligt format.

årsrapport, COP, hovedtræk, nøgletal, redegørelser for samfundsansvar, CSR,