CSR – Samfundsansvar

Mønsterværdighed og samfundsansvar
går hånd i hånd.

Allerede i 1965 gjorde Villum Kann Rasmussen sig nogle tanker om, hvordan man som virksomhed bør agere over for sine kunder, sin omverden og sine medarbejdere. Han sammenfattede sine tanker til det, som han døbte “Mønstervirksomhedsmålsætningen”.

Mønstervirksomhedsmålsætningen rummer essensen af VKR Gruppens tilgang til samfundsansvar og udgør den overordnede ambition inden for CSR, som alle VKR Gruppens virksomheder stræber efter – nemlig at opføre sig ansvarligt og samtidig sikre et økonomisk overskud til fortsat vækst.

Den svarer på mange måder til det, man i dag kender som CSR – Corporate Social Responsibility, også kaldet virksomhedens samfundsansvar.

Vores CSR politik, der gælder for alle virksomheder i VKR Gruppen, fremgår af dette dokument.

CSR, samfundsansvar, mønstervirksomhed, CSR politik

Hvad er en mønstervirksomhed?

“VKR Gruppens formål er at oparbejde en række mønstervirksomheder,
som samarbejder på mønsterværdig måde.

En mønstervirksomhed arbejder med samfundsnyttige produkter og
behandler sine kunder, leverandører, medarbejdere af alle kategorier
og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder.

En mønstervirksomhed indtjener et overskud, der kan
finansiere vækst og bevare økonomisk uafhængighed.”

Villum Kann Rasmussen, 1965