Vi rapporterer om vores samfundsansvar

I 2016 tilsluttede VKR Holding A/S sig FN’s Global Compact.

Det betyder, at vi løbende skal fortælle, hvordan vi og vores virksomheder efterlever de ti principper inden for Menneskerettigheder, Arbejdskraft, Miljø og Anti-korruption, som er fastlagt i FN’s Global Compact.

Vores CSR politik, der gælder for alle virksomheder i VKR Gruppen, fremgår af dette dokument.

Vi har indsendt vores COP-rapport for 2018 og den er tilgængelig her på siden i opslagsvisning og i printvenligt format.

Fra 2018 indeholder VKR Holdings COP-rapport
VKR Gruppens samlede redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens §99a.

VKR Holdings indleverede rapporter fremgår af
UN Global Compact-sitet.

Vores forretningsområder aflægger desuden egne COP-rapporter hvert år, der beskriver deres arbejde med samfundsansvar yderligere.

Tidligere COP-rapporter er tilgængelige nedenfor.

FN’s Global Compact, COP, menneskerettighed, arbejdskraft, miljø, anti-korruption, ti principper, CSR politik,